Valtuustoaloite 31.8.2020

Valtuustoaloite 31.8.2020

Pyöräilyn suosio on viime aikoina kasvanut. Kuntarajan poistuminen ja mm. Geopark-alue lisäävät liikkumista myös Honkajoen ja Kankaanpään välillä. Vihreiden valtuustoryhmä ehdottaa, että tällä hetkellä Ala-Honkajoelle  rakennettua kevyen liikenteen väylää jatketaan...
Valtuustoaloite 2.3.2020

Valtuustoaloite 2.3.2020

Kustannustehokasta vesien kunnostusta: Rakennetun ympäristön hulevedet  puhtaiksi luonnonmukaisesti hulevesialtaiden ja kosteikkojen avulla Karvianjoki on  luokiteltu valtakunnallisesti kalatalouden I. luokan kunnostukohteeksi, ja kalataloudellisia kunnostuksia...
Valtuustoaloite 28.5.2018

Valtuustoaloite 28.5.2018

Biokaasun hyödyntämisen mahdollisuudet Kankaanpäässä CHP-laitteet (Combined heat and power) eli laitteet, joilla voidaan paikallisesti tuottaa kaasua, lämpöä ja sähköä, ovat kehittyneet viime vuosina huimasti. Biokaasun hyödyntämismahdollisuudet Kankaanpäässä...