1. Yleistä

Pohjois-Satakunnan Vihreät ry on Pohjois-Satakunnan alueen Vihreän liiton Satakunnan piiri ry:n alainen yhdistys, joka pyrkii edistämään vihreiden arvojen ja tavoitteiden toteutumista seutukunnalla. Yhdistyksen tarkoitus on edistää yhteiskunnallista suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa sekä edistää luonnon ja ympäristön kunnioitusta ja hyvinvointia. Kaikessa toiminnassaan yhdistys ottaa huomioon vihreiden arvojen toteutumisen. Kunnallis- ja aluepolitiikka on iso osa paikallisyhdistyksen toimintaa, joten erityisesti siellä tulee pyrkiä edistämään vihreiden arvojen toteutumista.

2. Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

Tavoitteena on kaikin tavoin edistää vihreiden arvojen toteutumista seutukunnalla:
– Edistämme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kunnallisessa päätöksenteossa.
– Asioista on keskusteltava jo niiden valmisteluvaiheessa ja suoran lähidemokratian muotoja on kehitettävä.
– Taistelemme eriarvoisuutta vastaan ja kannatamme verkkaista, yhteisöllistä elämänmenoa.
– Kaikilla kylillä on voitava elää autotta, siksi kutsuohjattua liikennettä on kehitettävä. Myös yhteiskuljetuksen järjestämistä Parkanon asemalle edistetään.
– Palvelujen saavutettavuutta parannetaan huomioimalla keskustan elävöittäminen ja liikkuvat palvelut. Pidetään yllä keskustelua museon siirtämisestä keskustaan.
– Pohjoissatakuntalaista herkkää ja haurasta luontoa on vaalittava ja kaikille kylille on saatava osayleiskaava. Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark -hankkeen yhteydessä muistutetaan erityisesti luonnon monimuotoisuuden varjelemisen tärkeydestä.
– Turvesoiden valumavesien eteneminen on pysäytettävä.
– Taistelemme uusiutuvien energiamuotojen ja hiilineutraaliuden puolesta.
– Yhdistyksen näkyvyyttä parannetaan, esimerkiksi yleisöä kiinnostavia tapahtumia järjestämällä ja mielipidekirjoituksia tekemällä.
– Eduskuntavaaliehdokkaita tuetaan ja osallistutaan kampanjointiin.
– Jäsenmäärää kasvatetaan.

3. Tiedotus

Sisäistä tiedotusta tehdään pääasiallisesti sähköpostin avulla. Pohjois-Satakunnan vihreillä on käytössään Pohjois-Satakunta-sähköpostilista (pohjoissatakunta@vihreat.fi), johon kuuluvat kaikki Pohjois-Satakunnan vihreiden jäsenet. Pohjois-Satakunnan Vihreät on myös Facebookissa, sekä suljettu Vihreää Kankaanpäässä-ryhmä että julkinen Pohjois-Satakunnan Vihreät sivu, ja sitä kautta tiedotetaan varsinkin tapahtumista. Myös tekstiviestein muistutetaan tärkeistä kokoontumisista. Omia kotisivuja päivitetään ja vahvistetaan niiden kautta tiedottamista sekä jäsenille että ulkopuolisille tahoille. Myös Kankaanpään Seudun yhdistyspalstaa käytetään tiedottamiseen.