Aihe: Opiskelijahuollon henkilöstön koulutus lyhytterapioihin

Nuorten rikollisuus on kokonaisuudessaan vähentynyt, ja suurin osa nuorista voi hyvin. On kuitenkin pieni osa, joka voi entistä huonommin. Takana on usein neuropykologinen tai psykiatrinen ongelma, johon nuori ei ole saanut apua ajoissa. Tilanne pääsee kärjistymään häiriökäyttäytymisenä, mielialaongelmina, päihteiden käyttönä, koulupudokkuutena ja joskus väkivaltarikoksina. Neuropsykologisia ja psykiatrisia tutkimuksia ja hoitoa joutuu nykyään odottamaan liian pitkään. Nuorten itsemurhaluvut kaksinkertaistuivat 2015-2019.
Joskus jo pieni apu oikeaan aikaan voi estää kierteen kokonaan.

Me vihreät toivomme että Kankaanpäässä varmistetaan opiskelijahuollon riittävyys, ja koulutetaan halukkaat opiskelijahuollon ammattihenkilöt lyhytterapioiden antamiseen ahdistuneiden ja masentuneiden lasten ja nuorten matalan kynnyksen avun saamiseksi heti  tarvitessaan. Tästä on hyviä tuloksia mm. Espoossa.  Lisätään myös opiskelijahuollon valmiutta neuropsykologisten ja psykiatristen oireiden seulontaan. Jo 1-2 kuukauden huostaanottokulujen jääminen pois tuottaisi yhden henkilön koulutuskustannuksen takaisin.

Me vihreät esitämme, että ensi vuoden talousarvioon lisätään tätä koulutusta varten selkeästi erillinen määräraha.

Irmeli Elomaa
Kaupunginvaltuutettu
Vihreät