Biokaasun hyödyntämisen mahdollisuudet Kankaanpäässä

CHP-laitteet (Combined heat and power) eli laitteet, joilla voidaan paikallisesti tuottaa kaasua, lämpöä ja sähköä, ovat kehittyneet viime vuosina huimasti.

Biokaasun hyödyntämismahdollisuudet Kankaanpäässä kannattaa selvittää, koska lihajalosteteollisuuden ja maatalouden jätteiden, yhdyskuntajätteiden ja vanhan kaatopaikankin biokaasun hyötykäyttö mahdollistaisi ilmastoystävällisen lähienergian tuoton ja toisi samalla työpaikkojakin.

Vihreät ehdottavat, että kaupunki antaa kaupungin ilmasto- ja energiavirkamiestyöryhmälle selvitettäväksi yhdessä Vatajankosken Sähkön kanssa biokaasun hyödyntämisen mahdollisuudet Kankaanpäässä.

Vihreät
Irmeli Elomaa

KHALL 30.11.2020 § 253

Vihreiden valtuustoryhmä jätti 28.5.2018 kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen koskien biokaasun hyödyntämisen mahdollisuuksia Kankaanpäässä. Valtuustoaloitteen mukaan CHP-laitteet (Combined heat and power) eli laitteet, joilla voidaan paikallisesti tuottaa kaasua, lämpöä ja sähköä, ovat kehittyneet viime vuosina huimasti. Tämän johdosta biokaasun hyödyntämismahdollisuudet Kankaanpäässä kannattaa selvittää, koska lihajalosteteollisuuden ja maatalouden jätteiden, yhdyskuntajätteiden ja vanhan kaatopaikankin biokaasun hyötykäyttö mahdollistaisi ilmastoystävällisen lähienergian tuoton ja toisi samalla työpaikkojakin.

Kansallisesti maassamme on asetettu tavoitteeksi, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tämä edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista. Runsaasti kasvihuonepäästöjä aiheuttavien fossiilisten polttoaineiden, kuten kivihiilen ja raskaan polttoöljyn, käyttöä tullaan globaalissa energian tuotannossa vähentämään vuoden 2020 jälkeen merkittävästi. Siirtymä kohti uusiutuvia energianlähteitä tulee olemaan suuri muutos. Myös biokaasu kuuluu keinovalikoimaan siirtymän toteuttamiseksi.

Satakunnan kaasutaloussuunnitelmassa 2025 on kuvattu kehityspolku, jolla kaasutalouden on oletettu etenevän Satakunnassa:

. Satakunnan kaasutalous lähtee rakentumaan LNG-terminaalin ja teollisuuden LNG-investointien kautta.

. Seuraava askel tulee olemaan kaasun jakeluasemiin investoiminen, kaasun liikennekäytön aloittaminen ja biokaasutuotannon laajentaminen.

. Liikenne- ja teollisuuskäytön lisääntymisen myötä biokaasun tuotannon kilpailukyky Satakunnassa muuttuu oleellisesti, sillä biokaasun arvo on ylivoimaisesti paras liikennekäytössä.

. Tämä tulee johtamaan uusiin biokaasulaitosinvestointeihin, nykyisten laitosten osittaiseen muuntamiseen liikennekäyttöön kaasua tuottaviksi ja kaasun jakeluverkoston muodostumiseen koko maakuntaan.

Kaupungin elinkeino- ja maaseutupalvelut -yksiköt ja aiemmin toiminut Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy ovat yhteistyökumppaniverkostonsa kanssa tehneet selvitys- ja kehitystyötä biokaasun tuotannon ja käytön edellytyksistä ja mahdollisuuksista muutaman viime vuoden aikana. Ensimmäiset tilaisuudet järjestettiin yhdessä ProAgria Länsi-Suomen kanssa vuonna 2017 ja niissä kartoitettiin maatilayrittäjien kiinnostusta ja potentiaalia biokaasun tuotantoa kohtaan. Maatilayrittäjille ja muille aihepiiristä kiinnostuneille yrityksille ja toimijoille järjestettiin tutustumis- ja opintoretkiä maassamme jo toteutettuihin, eri kokoluokkia ja eri teknologioita edustaviin laitoksiin tutustumiseksi. Kiinnostusta paikallisilla maatilayrityksillä kaasun tuotantoa kohtaan vaikuttaisi olevan. Alan alueella kehittymisen liipaisintekijäksi on kuitenkin muodostunut biokaasun käyttö ja käyttökohteet. Nykyisillä energian hinnoilla biokaasun käyttö ei ole lähtenyt kiitoon muiden uusiutuvien energialähteiden (metsä-, tuuli- ja aurinkoenergia) rinnalla. Biokaasun liikennekäytön edistäminen jakeluasemaverkostoa laajentamalla voisi johtaa kaasun kysynnän kasvuun ja sitä kautta luoda edellytyksiä tuotannon käynnistämiselle. Tunnusteluja myös tällä saralla on tehty, toistaiseksi ne eivät ole vielä johtaneet tulokseen. Selvitys- ja kehittämistyö biokaasun käytön edistämiseksi alueella jatkuu.

Valmistelija elinkeinojohtaja Marko Rajamäki

Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan selvityksen ja esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Lisätietoja antaa:

Elinkeinojohtaja Marko Rajamäki, 040 717 7578

_____________________

KVALT 14.12.2020

Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.