Pohjois-Satakunnan Vihreät ry valitsi syyskokouksessaan uudeksi puheenjohtajakseen vuodelle 2023 Elina Kankaan. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Harri Kangas, Markku Suominen, Matti Velhonoja ja Irmeli Elomaa. Elina Kangas toimii ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettuna Kankaanpäässä ja hänet on juuri valittu neljännelle kaudelle Kankaanpään seurakunnan kirkkovaltuustoon ja -neuvostoon.

Kiinnostukseni politiikkaan tulee verenperintönä, ja Vihreät oli minulle itsestään selvä valinta yhteensopivan arvomaailman takia. Ainoana Pohjois-Satakunnan Vihreiden kaupunginvaltuutettuna minulle oli luonnollista ottaa vastaan puheenjohtajan pesti, ja olenkin mielelläni edistämässä yhteisiä tavoitteitamme. Meille on tärkeää sivistys, kulttuuri, ympäristö, luonto ja hyvinvointi sekä lasten ja heikommassa asemassa olevien tukeminen ja puolustaminen. Tavoitteenamme ensi vuonna on jatkaa avoimuuden, läpinäkyvyyden sekä lähidemokratian edistämistä päätöksenteossa. Haluamme olla mukana kehittämässä ympäristöystävällisempää Kankaanpäätä kestävien arvojen pohjalta ja torjua ilmastonmuutosta paikallisella tasolla. Vain ympäristön ehdoilla kehitettävä kunta on elinvoimainen ja kestää sukupolvelta toiselle, Pohjoissatakuntalaista herkkää ja haurasta luontoa on vaalittava. Näen, että tulevaisuutemme on vireässä maaseudussa ja puhtaassa luonnossa, ja luonnosta huolta pitäminen vaatii luonnosta kiinnostuneita päättäjiä, toteaa Kangas.

Lisäksi yhdistys valmistautuu kevään 2023 eduskuntavaaleihin, jonne piirijärjestö Satakunnan Vihreät on nimennyt ehdokkaaksi kankaanpääläisen Irmeli Elomaan.

Vuosien tauon jälkeen on saatu pohjoissatakuntalainen ehdokas puhumaan saavutettavuuden, raideliikenteen ja hiilineutraaliuden puolesta sekä taistelemaan eriarvoistumista vastaan. Pohjois-Satakunnan Vihreät iloitsevat omasta ehdokkaasta, ja kaikki tukijoukot ovat lämpimästi tervetulleita mukaan vaalikampanjointiin, toivottaa Kangas.