Aihe: Kiusaamisvilkun kokeileminen väkivallan torjumiseksi kouluissa ja Someturva-sovelluksen käyttöönotto

Koulukiusaaminen on koulussa tai muussa oppilaitoksessa tapahtuvaa tarkoituksellista, suunnitelmallista ja toista vahingoittavaa henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaaminen voi olla yksilöiden välistä tai yhteisöllistä ja useimmiten se kohdistuu yhteen oppilaaseen. Kuka tahansa lapsi tai nuori voi joutua kiusatuksi koulussa.

Koulukiusaaminen on uhrilleen henkisesti vahingollista ja aiheuttaa traumoja, jotka saattavat säilyä aikuisuuteen asti. Pahimmillaan kiusaaminen jatkuu koko kouluajan ja jättää jälkensä kiusattuun pysyvästi. Koulukiusaaminen lisää lapsen ja nuoren turvattomuuden tunnetta ja on vakava uhka terveydelle, hyvinvoinnille ja koulumotivaatiolle. Kouluviihtyvyys ja suoritustaso heikkenee, tulee poissaoloja. Koulukiusatuilla on keskimääräistä enemmän mielenterveyden häiriöitä, erilaisia psyykkisiä ongelmia, itsetunto- ja ihmissuhdeongelmia, yksinäisyyttä, masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta. Kiusaaminen aiheuttaa myös epäluottamusta muihin ihmisiin ja syrjäytymistä. Lapsuudessa koettu jatkuva kiusaaminen on yhteydessä aikuisiällä masennukseen ja itsetuhoisuuteen, ja sillä on pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia aikuisuudessa tai myöhemmin elämässä myös sosiaalisiin suhteisiin, työelämässä menestymiseen ja taloudelliseen tilanteeseen. Nuorten masennuksen ja syrjäytymisen hinta yhteiskunnalle on korkea. Joka päivä keskimäärin neljä nuorta jää mielenterveysongelmien takia työkyvyttömyyseläkkeelle. Opetusministeriössä on arvioitu, että kustannukset yhteiskunnalle ovat 1,2 miljoonaa euroa yhtä nuorena syrjäytynyttä henkilöä kohti elinaikanaan.

Valtaosa kiusaamisesta tapahtuu tutkimusten mukaan välitunneilla, joten Seinäjoella päätettiin puuttua ongelmaan kokeilemalla koulun pihalla hälytysvalotolppaa, jonka nappia painamalla voi ilmoittaa opettajalle kiusaamisesta tai muusta uhkatilanteesta. Nappia voi painaa itse tai toisen puolesta. Seinäjoella koululaiset ovat jo arvioineet vilkun käytön olevan hyvin hyödyllistä, ja myös koulukiusaamista tutkinut julkisoikeuden apulaisprofessori Niina Mäntylä arvioi kiusaamisvilkun madaltavan kynnystä kiusaamisen ilmoittamisesta. Kiusaamisvilkun pilotointiin liittyy tärkeänä osana pedagoginen puoli, jossa oppilaalle tehdään selväksi, miten ja missä tilanteissa apua hälytetään, ja kuinka opettaja tulee avuksi tilanteeseen.

Moni häirintätilanne voi levitä somessa viraaliksi ja tilanteista aiheutuvat vahingot voivat muodostua suuriksi. Lasten ja nuorten somemaailma on monesti aikuisille vieras, eikä nuoren ole helppoa saada asiantuntevaa apua. Someturva-palvelu on nettiselaimessa toimiva matalan kynnyksen asiantuntijapalvelu, jossa voi pyytää nimettömästi apua sosiaalisessa mediassa tai netissä tapahtuvaan kiusaamiseen, häirintään tai uhkailuun. Tämä on kehitetty auttamaan nimenomaan someen ja nettiin liittyvissä tilanteissa. Palvelu on näppärä ja nuorten maailmaan sopiva malli. Someturva-palvelusta on saatu mm. Tampereella ja Vantaalla hyviä kokemuksia, ja sen on todettu olevan hyvä väline kodin ja oppilaan tukemiseen häirintätilanteessa. Palvelu helpottaa myös koulujen henkilökuntaa, esimerkiksi opettajat saavat sieltä hyviä toimintaohjeita ja lainopillista neuvontaa, miten erilaisissa kiusaamistilanteissa kannattaa menetellä. Someturvassa käsitellään paljon somekiusaamistapauksia sekä alaikäisiin verkossa kohdistuvaa seksuaalista häirintää. Someturva-palvelusta saa esimerkiksi tiedon siitä, onko tilanteessa kyse rikoksesta, sekä toimintaohjeet tilanteen ratkaisemiseksi.

THL:n kouluterveyskyselyssä tutkitaan kahden vuoden välein kokemuksia mm. koulukiusaamisesta ja häirinnästä. Viime vuoden tulosten mukaan Kankaanpäässä koetaan enemmän kiusaamista kuin muualla Suomessa. Seksuaalista kommentointia, ehdottelua, viestittelyä tai kuvamateriaalin näyttämistä vuoden aikana on kokenut 8,2 % 4- ja 5-luokkalaisista. 8- ja 9-luokkalaisista puolestaan 21,5 % on kokenut seksuaalista häirintää puhelimessa tai internetissä vuoden aikana. Molemmissa ikäryhmissä oli useiden prosenttien kasvu kahden vuoden aikana.

Tulokset ovat erittäin huolestuttavia ja meidän tulisi puuttua näihin kaikin mahdollisin keinoin. Kaikilla on oltava turvallinen kouluympäristö, eikä lapsia ja nuoria saa jättää yksin kaltoinkohtelun tai huolestuttavien ilmiöiden keskelle.

Vihreä valtuustoryhmämme esittää, että Kankaanpään kaupunki kokeilee kiusaamisen kitkemiseksi kouluissa kiusaamisvilkkua ja selvittää sen vaikutuksia. Pilotointia voidaan harkita myös päiväkoteihin. Lisäksi esitämme Someturva-palvelun käyttöönottoa. Kankaanpään tulee tarttua uusiin keinoihin kiusaamisen, väkivallan ja seksuaalisen häirinnän torjumiseksi.

Kankaanpään Vihreä valtuustoryhmä,

Elina Kangas