Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet ja yleisö

Tämä on ollut muutosten vuosi ja niin seuraavakin tulee olemaan. Ensimmäisenä kiitoksia.
Kiitos kaupunginjohtajalle, johtaville viranhaltijoille ja Posan tartuntatoimen henkilöille nopeasta tarttumisesta asiaan, kun epidemia levisi alueelle. Ja kiitos Posan vanhustenhuollon ja terveydenhuollon henkilöstölle tässä paineessa jaksamisesta.
Kiitos kaupungin tietohallintopäällikölle ja johtoryhmälle, opettajille ja koko henkilöstölle nopeasta sopeutumisesta etätyöskentelyyn ja uusiin toimintatapoihin.

Sitten budjettiin.
Erityiskiitos tekniselle johtajalle, joka koko toimintasuunnitelmassa ainoana mainitsee tavoitteeksi kestävän kehityksen huomioimisen. Ehkäpä se tarve konkretisoituu nopeimmin juuri jätehuollon, vesihuollon ja teiden pintojen lisääntyvien vaurioiden kautta. Toivon mukaan sitä muillakin hallinnonaloilla huomioidaan, ja toivottavasti se on vain unohtunut mainita. Jo hallinnossa kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen pahenemista vähentävät toimet pitää ottaa huomioon. Ruokahuollossa se on erityisen tärkeää. Hyvän makuinen ruoka ja kasvisten lisääminen ja lihatuotteiden vähentäminen sekä lähiruoan suosiminen vähentävät ympäristökuormaa selvästi.

Kehityksen toimialalla ja elinkeinojen toimialalla kestävä kehitys myös pitää muistaa. Varsinkin maaseutuelinkeinojen kohdalla erityisesti on panostettava sellaiseen yhteistyöhön, jolla turvetuotannon yrittäjille kehitetään polttoturpeen keräämisessä käytettyjen koneiden ja laitteiden muokkausta muihin tarkoituksiin, pyritään yhteistyöhän Porin yliopistokeskuksen, ammattikorkeakoulun, ja Tampereen teknisen korkeakoulun kanssa ja kehitetään innovaatioita tähän, ollaan edellä. Ja nuorille, jotka soilta ovat saaneet kesätyöpaikkoja, etsitään uusia kesätyömahdollisuuksia, jotkut vaikkapa oppaina tai kunnossapitäjinä Geoparkissa. Emme me vihreät halua tuhota kenenkään elantoa, mutta me haluamme pelastaa tulevillekin sukupolville inhimilliset elinolot.

Kaupunkisuunnittelun alueella kestävän kehityksen huomioiminen on erityisen tärkeää ja toivoisin, että se näkyisi toiminnallisissa tavoitteissa. Kaupungin metsien hoidossa tuottavuus ja hyvä metsänhoitotapa ei aina ole riittävä tavoite. Luonnon monimuotoisuuden ylläpito kuuluisi myös tavoitteisiin. Olisi myös kartoitettava suojeluun sopivia metsäalueita. Myös soiden suojelu on yksi keino vähentää tulvavahinkoja ja suojella vesistöjä.

Kulttuurin puolella nyt kun Honkajoki liittyy Kankaanpäähän, olisi paikallaan täydentää museon arkistoa Honkajoen kuvilla ja paikallishistorialla. Ne ovat tärkeitä, kunhan kuvissa on myös tiedot, henkilöt, paikat ja aika merkittynä.

Opetuksen alueella lasten ja nuorten hyvinvointi on painopisteenä vasta neljäntenä, kustannustehokkuuden jälkeen. Lasten ongelmiin tarttuminen heti kun niitä huomataan, on parasta syrjäytymisen ennaltaehkäisyä, eikä se saa jäädä lyhytnäköisen säästön paineessa toissijaiseksi. Koulukiusaamisen nollatoleranssi on myös tavoite, joka olisi hyvä olla ihan näkyvissä.

Kestävän kehityksen tavoitteet ja hyvät käytännöt on vietävä myös koko konserniin. Ilmastonmuutos ei odota vaikka me kuinka sitä toivoisimme.

Toivoisin että talousarviossa olisi myös pieni summa kuntalaiset osallistavaan budjettiin. En kuitenkaan halua kauan valmisteltua budjettia repiä auki, mutta ehkä toimintatapaa eli kuntalaisilta kyselyä, mihin joku summa käytetään, voi jossain tilanteessa käyttää ilman, että se on budjetissa määrätty. Vihreät siis hyväksyvät talousarvion ja taloussuunnitelman.

Toivon ensi vuodeksi sellaista toimintatapaa, että kun budjettikirja lähetetään hallitukselle käsiteltäväksi, se lähetettäisiin myös niille pienryhmille, jotka eivät hallituksessa ole, mahdollisia muutosehdotuksia ajatellen jo ennen hallituksen kokousta. Yhdessä etukäteen sopimalla asiat menevät parhaiten.

Ja perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoroon kommentti, jotta kansalaisille ei jää väärää käsitystä. Ette te ole oppositiossa, teillähän on hallituksessa ja jokaisessa lautakunnassa ja toimikunnassa edustus. Oikesti oppositiossa on vain ne pienryhmät, joilla ei ole hallituksessa edustajaa.

Ensi vuosi on vaalivuosi, ja toivon että se ei täyty vihapuheella, vaan rauhanomaisella ja asiallisella keskustelulla. Toivon, että jokainen puolue edellyttää ehdokkailtaan rasismin ja vihapuheen kieltoa. Viha ei auta ketään, mutta voi saada mieleltään järkkyneet sekaisin.

Toivon kaikille rauhaa, rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta.

Irmeli Elomaa
Kirjoittaja on Pohjois-Satakunnan Vihreiden hallituksen jäsen ja Kankaanpään kaupunginvaltuutettu