Valtuustoaloite 2.3.2020

Valtuustoaloite 2.3.2020

Kustannustehokasta vesien kunnostusta: Rakennetun ympäristön hulevedet  puhtaiksi luonnonmukaisesti hulevesialtaiden ja kosteikkojen avulla Karvianjoki on  luokiteltu valtakunnallisesti kalatalouden I. luokan kunnostukohteeksi, ja kalataloudellisia kunnostuksia...