[Tiedote Kankaanpään seurakunnan kirkkovaltuustolle 16.12.2020]
Maailmanlaajuisesti partiolaisia on yli 40 miljoonaa yli 200 maassa. Suomessa on noin 60 000 partiolaista.

Alueen lippukunnissa jäseniä on Kankaanpäässä 161, Honkajoella 60 ja Jämijärvellä 41.

Partioliikkeellä on vahvasti kristilliset juuret ja partio on perinteisesti ollut Suomessa erittäin tiiviissä yhteydessä evankelisluterilaiseen kirkkoon. Noin 80 prosenttia Suomen noin 750 lippukunnasta toimii yhteistyössä jonkin seurakunnan kanssa. Seurakunnat myös voivat antaa tunnustuksellista uskontokasvatusta lippukunnissa. Kankaanpään seurakunta on seurakunnan alueen lippukuntien taustayhteisönä.

Uusi partion peruskirja hyväksyttiin partiolaisten jäsenkokouksessa 14. marraskuuta 2020. Myös partiolupaus muuttui, kun uusi peruskirja hyväksyttiin. Uusi partiolupaus on selkeästi uskonnoton. Viittaus Jumalaan on poistettu uudesta lupauksesta kokonaan, maininta Jumalasta on vaihdettu katsomukseen. Uudessa lupauksessa on samat elementit kuin entisessä, mutta se mahdollistaa sen, että jokainen partiolainen voi sitoutua lupaukseen. Partiossa sanoitetaan selkeästi, että partiossa on tilaa eri uskontokuntiin kuuluville ja uskonnottomille. Partio kuuluu kaikille.

Kuortaneella pidetyssä piispainkokouksessa 7.12. käsiteltiin kirkon ja partion uutta yhteistyösopimusta. Piispat antoivat siitä lausunnon kirkkohallituksen täysistunnolle. Suomen evankelisluterilaisen kirkon piispainkokous kertoo pitävänsä tärkeänä, että kirkon ja partion pitkä ja hyvä yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin. Lausunnossa todetaan, että yhteistyö Suomen partiolaisten kanssa on välttämätöntä, sillä seurakunnat ovat taustayhteisönä suurimmalle osalle suomalaisista lippukunnista ja tarjoavat niille tiloja, taloudellista tukea sekä osaamista. Piispainkokous pitää arvokkaana, että partiotoimintaan voi osallistua lapsia ja nuoria riippumatta heidän uskonnollisista yhteisöistään tai katsomuksistaan.

Partiolippukunnat Kankaanpään Korpiveikot, Jämijärven Miilunvartijat ja Honkajoen Honkahukat ovat kaikki halukkaita edelleenkin toimimaan seurakunta taustayhteisönään, ja seurakunnan tuki tälle vapaaehtoiselle lasten ja nuorten toiminnalle on elintärkeää.

Piispainkokouksen mielestä seurakuntien ja lippukuntien tulee tehdä paikallisia sopimuksia yhteistyöstä ja viestiä siitä avoimesti niin, että taustayhteisö näkyy lippukunnan arjessa. Lippukunnat ovat viestintää tehneet jo aiemminkin ja halunneet edistää taustayhteisösopimusneuvotteluita, toivottavasti myös seurakunta on yhteistyön jatkumiseen valmis. Piispat toivovat, ettei peruskirjauudistus johda partion etääntymiseen kirkosta ja seurakuntien toiminnasta. Lippukunnat toivovat, että seurakunta ei etäänny partiotoiminnasta, alueen lapsista ja nuorista.

Elina Kangas

Kirjoittaja on Kankaanpään Korpiveikkojen hallituksen jäsen, Kankaanpään seurakunnan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen, sekä Pohjois-Satakunnan Vihreiden jäsen

Lähteet ja lisätietoja:
https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/partiofaktat/partion-arvot/partiolupaus/
https://www.partio.fi/ajankohtaista/uusi-peruskirja-ja-partiolupaus-hyvaksyttiin-jasenkokouksessa/
https://www.kotimaa.fi/artikkeli/piispainkokous-suosittaa-partion-ja-kirkon-yhteistyosopimuksen-jatkamista/