[Mielipidekirjoitus Kankaanpään Seudussa 27.8.2020]
Olen jo pidempään kaivannut, että olemassa oleva Kankaanpään kaupunginarkkitehdin virka laitettaisiin auki.

Elämme aikoja, joiden takia voitaisiin näköalattomasti lakata miettimästä tulevaisuutta ja myöntää taantuvan paikkakunnan väistämätön ajautuminen auringonlaskun tielle. Kaupungin hallinnossa on aina menossa jonkin sortin organisaatiouudistus ja paraikaa kuntaliitosneuvottelua yms. Erityisesti tällaisessa tilanteessa olisikin hyvä, jos käytettävissämme olisi pätevä ammattilainen, joka näyttäisi suuntaa tulevaisuuteen ja ratkaisisi laajemmaltikin käsillä olevat rakennetun ympäristön toiminnalliset ongelmat.

Arkkitehtuuri on parhaimmillaan rakennustaidetta ja näin se on taidetta ja siten osa kaupungin strategiaa.

Kaupunginarkkitehdilla näen myös tärkeän mahdollisuuden tehdä yhteistyötä SAMK Kuvataide Kankaanpään koulutuksen kanssa. Tärkeä liittymäkohta ja yhteistyöalusta tässä on ainutlaatuinen Taidekehämme. Olemme sen kehittämistyöryhmässä jo pitkään toivoneet kaupunginarkkitehdin osallisuutta.

Kuvataiteen koulutus ei pärjää ilman että strategian taideosiota toteutetaan käytännössä ja seutukunta on siinä vahvasti mukana. SAMK on keskeinen maakunnan kehittäjäorganisaatio ja kaikkien etu olisi, että jatkossakin hankeyhteistyö pysyisi ja kehittyisi.

Kuvataiteen koulutus virittelee parhaillaan yhteistyötä matkailun koulutusohjelman kanssa. Matkailualan potentiaali on taidekaupungin ja Geopark-statuksen takia keskeinen alueen kehittämisen näkymä monella tasolla. Arkkitehtuuri ja taide on saatava luontoarvojen rinnalla nostamaan aluettamme valtakunnallisesti näkyvämmäksi.

Arkkitehtien osaaminen on hyvin monipuolista. Vastuu kaavoituksesta luo edellytykset ylläpitää ja kehittää hyvää rakennettua ympäristöä, virkistysalueita ja luontoympäristöjä. Arkkitehti näkee myös vanhan rakennuskannan suojeluarvot ja pystyy visioimaan uusiokäyttöä tyhjille tiloille. Näitä ongelmiahan kaupungilla riittää aivan ydinkeskustassakin.

Meillä on onneksi myös korkeatasoisia arkkitehtuurikohteita ja hienosti toteutettuja kaava-alueita – tätä perintöä pitää asianmukaisesti jatkossakin vaalia.

Kevään ja kesän aikana aluelehdessämme on kiitettävässä määrin ollut kansalaisten mielipiteitä miten yksittäisiä alueita tulisi kehittää.

On hienoa, että kaupunkilaisilla on mielipiteitä ja intohimoa omaa ympäristöään kohtaan, se on aitoa kaupunkikulttuuria. Osallistava kaupunkisuunnittelu on nykyaikaa, mutta yksittäisillä mielipiteillä ei vielä rakenneta kestävää, hyvinvoivaa parempaa tulevaisuuden kaupunkia.

Kansalaiskeskustelun ja lennokkaiden visioiden vuoropuhelun yhdistämisessä tarvitaan kunnianhimoinen, ammatillisesti pätevä kaupunginarkkitehti.

Matti Velhonoja
Kirjoittaja on Pohjois-Satakunnan Vihreiden jäsen