Viereisestä linkistä Vihreiden valtuuskunnan puheenjohtaja diplomi-insinööri Silja Keräsen ajatuspaja Vision kanssa tekemä hyvä analyysi aluepolitiikasta ja kestävistä keinoista. Kannattaa tutustua!

”Vihreiden puoluevaltuuskunnan puheenjohtajan, DI Silja Keräsen analyysi keskittyy tarkastelemaan Suomen valtion ja EU:n harjoittamaa aluepolitiikkaa sekä maakuntien elinkeinopolitiikkaa suhteessa ilmastonmuutoksen hillintään. Keränen toimii maakuntavaltuutettuna Kainuussa ja kaupunginhallituksen jäsenenä Kajaanissa. Näin ollen tämä artikkeli tarjoaa myös työvälineitä kehityssuuntien analysoimiseen.

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan tämän hetken suurimpia haasteista. Se on onneksi ratkaistavissa, koska osaamista on jo ja koko ajan kehitetään lisää. Itsestään haaste ei kuitenkaan ratkea, koska fossiilitalouteen liittyvät toimintamallit ovat vakiintuneet ja taloudelliset intressit valtavan suuret. Toisaalta liiketoimintamahdollisuudet vähähiiliseen maailmaan siirtymisessä ovat merkittävät. Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii aktiivisia tekoja jokaisella yhteiskunnan osa-alueella. Tämä artikkeli keskittyy tarkastelemaan valtion ja EU:n harjoittamaa aluepolitiikkaa sekä Suomen maakuntien elinkeinopoliittisia linjauksia suhteessa ilmastonmuutoksen hillintään.

Elinkeinojen ekologinen rakennemuutos on parhaillaan tapahtumassa ja sitä pitää vauhdittaa, jotta saamme ilmaston lämpenemisen pysäytettyä. Vähähiiliseen maailmaan siirtymisen rinnalla pitää huolehtia työpaikkojen ja elinvoiman lisääntymisestä eri puolilla Suomea sekä osata hyödyntää lukuiset aukeavat liiketoimintamahdollisuudet. Siksi aluepoliittisten instumenttien (mm. EU:n rakennerahastovarojen) sekä maakuntien elinkeinopoliittisten valintojen (mm. älykkään erikoistumisen kärjet) tarkasteleminen tästä näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää. Parhaillaan suunniteltavaa koronaelvytystä on suunnattava ilmastonmuutoksen hillintään ja kestäviin elinkeinoihin.”